lördag 28 maj 2011

Fiat + Chrysler

I veckan så utökade Italienska Fiat sitt ägande i Amerikanska Chrysler från 30 till 46 procent då Chrysler betalade tillbaka sina statliga lån.
Fiat har nu meddelat det amerikanska finansdepartementet att bolaget planerar att utnyttja sin option om att köpa ytterligare 6% av aktierna vilket innebär att Fiat kommer att äga 52 procent av bolaget när transaktionen har gått igenom.
Fiat har som målsättning att äga 57 procent av Chrysler Group vid utgången av året, uppger bolaget.


Fiat och Dodge Nitro tillsammans på Chrysler torget
i Detroit under Dreamcruise 2010.Reklamen på Chrysler torget visar att det är nya tider nu.
Woodward Dreamcruise 2010.Dodge Challenger och Fiat på cruising i Gävle 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar